جذب نیرو در رستوران آفتاب

رستوران آفتاب به یک کوبیده زن ماهرو چند کارگر،  جهت تکمیل کادر خود نیازمند است.

آدرس : رشت - چهار راه گلسار- ابتدا بلوار شهید انصاری

تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۳۷۹۸۲۳

سایت کاریابی رشت - استخدامی جدید گیلان و رشت - Gilboard.ir - استخدام در رستوران - آگهی های کاریابی رشت - استخدامی جدید گیلان و رشت