جذب کارگر ساده در رستوران محمود

رستوران محمود جهت تکمیل کادر خود به یک کارگر ساده نیازمند است. 

آدرس : بلوار امام - نرسیده به میدان گیل

تلفن تماس : ۰۱۳۳۳۶۶۹۱۹۱ -  ۰۱۳۳۳۶۶۴۲۵۳

آگهی های کاریابی رشت - استخدام در رستوران - پلو کبابی محمود - فرصت های شغلی گیلان - نیارمندی های رشت - Gilboard - استخدامی جدید گیلان و رشت